Let op: opent in een nieuw venster

facilitering

In de  wet Bio wordt ernaar gestreefd dat leerkrachten een sterkte-zwakte-analyse maken van hun functioneren. Deze analyse legt een basis voor een persoonlijk actieplan of persoonlijk ontwikkelplan.

Het is de taak van de schoolleiding om deze kwaliteitsverbetering aantoonbaar te bevorderen. Deze intentie is in 2006 vastgelegd in het “Convenant professionalisering en begeleiding van onderwijspersoneel in het PO en VO“